Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 25 Sept 2018
Versi 8.1.1a
KedudukanKedudukan

Daerah Saratok terletak di dalam Bahagian Betong. Daerah Saratok berkongsi sempadan bahagian dengan Bahagian Sarikei di utara dan sempadan daerah di selatan dengan Daerah Pusa. Keadaan tanah di sekitar Daerah Saratok menjadikan ia sesuai untuk aktiviti pertanian dan perladangan. Sementara itu, kawasan pantai pula menjadi pusat kegiatan perikanan dan lain-lain sumber marin

Kedudukan daerah Saratok dalam peta negeri Sarawak: 

Daerah Saratok terdiri daripada 4 daerah kecil yang meliputi keluasan 1,686.85 kilometer persegi.

Jadual 1: Keluasan Daerah Saratok

Daerah
Daerah Kecil
Keluasan (KM
Saratok
Saratok
597.53
Roban
394.17
Kabong
398.14
Budu
297.01
JUMLAH
1,686.85
Sumber: Jabatan Tanah Dan Survey

Jumlah penduduk daerah Saratok mengikut kumpulan etnik bedasarkan bancian penduduk tahun 2010 adalah seperti berikut:

Kumpulan Etnik


Bukan Warganegara

Jumlah

Melayu

Iban

Cina

Melanau

Bidayuh

Bumiputera Lain

Lain-lain

18,373

24,023

2,834

131

220

150

61

276

46,094

                                                    Sumber : Jabatan Perangkaan Negara Tahun 2010