Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 16 Nov 2018
Versi 8.1.2
Ahli Majlis 2016Ahli Majlis 2016

 

Bil

Nama

Jawatan

1.

En. Mohd. Ikhmal Abdullah

Pengerusi

2.

Kr. Mohamad Bin Duri

Timbalan Pengerusi

3.

Kr. Tambom Anak Apau

Ahli

4.

Kr. Kho Jin Chee

Ahli

5.

Kr. Peter Gon Anak Tinggi

Ahli

6.

Kr. Mohd.Rabaee Bin Hj. Sabki

Ahli

7.

Kr. Hossin Bin Sulaiman

Ahli

8.

Kr. Nasir Bin Manap

Ahli

9.

Kr. Rabaie Bin Sulai

Ahli

10.

Kr. Ibrahim Bin Abg Resdi

Ahli

11.

Kr. Lora Sian Anak Insol

Ahli

12.

Kr. Haji Alwie Bin Haji Sapalie

Ahli

13.

Kr. Noel Tom Anak Tutom

Ahli

14.

Kr. Thomas Lamit Anak Lutik

Ahli

15.

Kr. Edward@Naing Anak Janggat

Ahli

16.

Kr. Gani Bin Eli

Ahli

17.

Kr. Marshall Robert

Ahli

18.

Kr. Jeffry Jimbun Anak Walter Kidang

Ahli

19.

Kr. Kanchil Bin Andong

Ahli

20.

Kr. Law Puong Hui

Ahli

21.

Kr. Dampa Anak Balai

Ahli

22.

Kr. Sulang Anak Ganing

Ahli

23.

Kr. Jaya Anak Asun@Benjamin

Ahli

24.

Kr. Gindu Anak Naga

Ahli

25.

Kr. Edmund Uda Anak Maleng

Ahli

26.

Kr. Roland Anak Angking

Ahli

27.

Kr. Lidam Anak Lio

Ahli

28.

Kr. Dampa Anak Upal

Ahli

29.

Kr. Abdullah Bin Sulaiman

Ahli

30. Kr. Sih Yiak May  Ahli